Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Liite 3

· Järjestetään vuosikokous tammi - helmikuussa ja hallituksen kokouksia tarvittaessa.

· Uimarannan ja skeittirampin korjaaminen kevään aikana.

· Ilmoitetaan kurssitoiveet kansalaisopistolle ja osallistutaan järjestettäville kursseille.

· Tehdään aloite Aluelautakunnalle Kansalaisopiston kursseille minimi henkilömäärä 5 kpl.

· Hankitaan nuorisotilaan tarvittavia pelejä ja tarvikkeita kaikkien ikäryhmien käyttöön. Aikuisväestön aktiviteettiä yhteistyössä lasten ja nuorten kanssa lisätään.

· Haetaan kylien kehittämisrahaa ja toiminnan tukirahaa. Palautettavaa käyttämätöntä rahaa 1700 €, tiedustellaan ja tehdään kirjelmä, voisiko tämä jo olemassa oleva raha olla tulevia avustuksia. Ei tarvitse palauttaa ja hakea uudelleen.

· Osallistutaan Vikajärvellä ja kaupungissa kaupungin järjestämiin asukastapaamisiin.

· Vikajärvellä opiskelunsa päättäville jaetaan ruusut ja stipendiraha sekä opettajille ja kouluavustajalle ruusut.

· Frisbeegolfradan uuden sijoituspaikan etsintä lopetetaan. Rata jää entiselle paikalleen. Maanomistajalle mahdollinen korvaus alueen käyttöoikeudesta.

· Järjestetään kaikille yhteinen Avoimet kylät -tapahtumaan retki 10.6., jossa tutustutaan linja-autokyydillä muiden kylien tapahtumiin.

· Suomi100 tapahtuman puitteissa järjestetään 17.6. tapahtuma Vikakönkäällä. Tapahtuman koordinaattorina toimii Jussi Öman.

· Järjestetään kesä- tai heinäkuussa uimarannan laiturin asennustalkoot.

· Tehdään tarvittaessa aloitteita kaupungille, tiehallinnolle ym. yhteistyökumppaneille.

· Järjestetään Nuorisotilassa teemailtoja lapsille ja nuorille.

· Käsityöpiirin toimintaa jatketaan kyläkolossa.
.
· Järjestetään Köyryn venevalkamassa perinteinen Nuotioilta

· Tehdään aloitteita aluelautakunnalle kyliemme kehittämiseksi

· Laaditaan kaupungille tilitys aikaisempien avustusrahojen
käytöstä.

· Osallistutaan Lapin kylätoimintapäiville.