Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 

Vikajärven Seudun Kylät ry:n VUOSIKOKOUS PÖYTÄKIRJA
torstaina 2.32017 klo 18
Vikajärven koulu

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokoukselle valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.
Esitettiin ja valittiin Aarre Hyötylä puheenjohtajaksi .
Esitettiin ja valittiin Maarit Korkiakoski sihteeriksi .
Pöytäkirjantarkastajiksi esitettiin ja valittiin Airi Kelloniemi ja Tuula Hietaniemi sekä lisäksi he toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokousilmoitukset määräaikana Lapinkansa, ilmoitustaulut ja facebook. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Kokouksen asialistasta päättäminen. Asialista laadittu sääntöjen 11 §
mukaisesti.
Sihteeri esitteli kokouksen asialistan.
Asialista todettiin lailliseksi.

5. Esitetään tilinpäätös v. 2016 (liite 1.) ja kuullaan toiminnantarkastajien
lausunto.
Sihteeri esitteli tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon.
Esitetään toimintakertomus v. 2016 (liite 2.) ja päätetään
toimintakertomuksen hyväksymisestä.
Sihteeri esitteli toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin esittelyn mukaisesti.
6. Päätetään vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.
Tilinpäätös hyväksyttiin ja vahvistettiin. Vastuuvapaus myönnettiin hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.
7. Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2017 (liite 3.)
Sihteeri esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2017.
Lisättiin toimintasuunnitelmaan maininta avustushakemuksien yhteyteen: mikäli avustuksia saadaan, huomioidaan niissä vuoden 2016 palautettava summa, 1700€. Se raha jo olemassa, joten ei tarvitsisi palauttaa.
Lisätään toimintasuunnitelmaan aloite Aluelautakunnalle Kansalaisopiston kursseille minimi henkilömäärä 5 kpl.
Kyläyhdistys osallistuu Suomi100 tapahtumaan järjestämällä 17.6. tapahtuman Vikakönkäällä. Tapahtuman koordinaattorina toimii Jussi Öman.
Toimintasuunnitelmasta yleistä keskustelua.
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin lisäyksien jälkeen.
8. Hallituksen esitys tulo- ja menoarvioksi v. 2017 (liite 4.) ja liittymis- ja
jäsenmaksusta päättäminen
Sihteeri esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2017. '
Tuloarvioon lisätään Suomi 100 tapahtumaan haettava avustus 1000 € Kyläsäätiöltä.
Menoarvioon lisätään suomi 100 tapahtuman kulut 1000 €
Tulo- ja menoarvio vuodelle 2016 hyväksyttiin lisäysten jälkeen.
Esitettiin ja päätettiin liittymis- ja jäsenmaksuissa jatketaan edellisen vuoden tapaan, liittymis- ja jäsenmaksuja ei peritä.

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet vuodelle
2017. (Liite 5.)
Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2017 ehdotettiin Jussi Ömania, hän kieltäytyi. Puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Aarre Hyötylä.
Hallituksesta erosi sihteeri Maarit Korkiakoski ja Reijo Keskikastari.
Kokous esitti valittavaksi uudeksi jäseneksi Rauni Korva-Hyötylä.
Vuosikokous päätti hallituksen jäsenmääräksi 1+12.

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varajäsenet.
Vuoden 2016 toiminnantarkastajina ovat toimineet Hilkka ja Aarne Pirttijärvi. Esitettin ja päätettiin valita toiminnantarkastajiksi Hilkka ja Aarne Pirttijärvi. Toiminnantarkastajien varajäseniksi valittiin Riitta ja Jaakko Huttunen.
11. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
Hallituksen esittää aikaisemmasta käytännöstä poiketen palkkioiden maksamista puheenjohtajalle, sihteerille ja rahastonhoitajalle.
Kokous päätti korvata palkkiona vuodelta 2017 puheenjohtajalle 100 €, sihteerille 200 € ja rahastonhoitajalle 200 €.
Lisäksi kokous päätti, että Liljalle korvataan kulukorvauksena kahvituksista 200 €.
Frisbeegolfradan maanomistajalle korvataan maankäytöstä kohtuullinen summa rahana tai muuna mahdollisena tuotteena. Hallitus päättää korvaussummasta.

12. Muut esille tulevat asiat.
Ei muita esille tulleita asioita.

13. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00

Kokouksen puolesta:

Aarre Hyötylä Maarit Korkiakoski
Puheenjohtaja Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Airi Kelloniemi Tuula Hietaniemi